Cenník

 

Ceny za ubytovanie:

* jednolôľková izba: 25,00 EUR (753,15 SKK)

* dvojlôľková izba: 30,00 EUR (903,78 SKK)

* trojlôľková izba: 45,00 EUR (1355,67 SKK)

(izby s klimatizáciou - za príplatok)

Ceny sú uvádzané s DPH.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.


Ceny za stravovanie

Ceny za stravovanie sú stanovené aktuálnym jedálnym a nápojovím lístkom penziónu Luna. Môľu sa meni» v závislosti od individuálnych poľiadaviek zákazníka.

 

Penzión Luna  #  Májová 122,  Jacovce
penzionluna@stonline.sk  #  Tel.: 00421 38 5323896