Rezervácia

 

   .


Formulár pre reštauráciu:

rezervácia na meno: 

*

e-mail: 

*

telefón: 

fax: 

rezervácia na deň: 

--* (deň-mesiac-rok)

hodina od: 

:*  do: :* (hod:min)

počet osôb: 

*

odkaz pre nás: 

 

 

Rezervácia je platná až po potvrdení recepciou.

* - musí byť vyplnené.

 

 

Penzión Luna  #  Májová 122,  Jacovce
penzionluna@stonline.sk  #  Tel./Fax: 00421 38 532 3896